ICC Antitrust Compliance Toolkit – Polish

  • 11 November 2016
ICC Antitrust Compliance Toolkit

Designed by business for business, the ICC Antitrust Compliance Toolkit provides practical antitrust tools for SMEs and larger companies wishing to build or reinforce a robust compliance programme.

ZESTAW NARZĘDZI ICC DO TWORZENIA PROGRAMÓW PRZESTRZEGANIA PRAWA KONKURENCJI

The Polish translation of the ICC Antitrust Compliance Toolkit was launched on 9 June 2015 by ICC Poland and can be downloaded free of charge below.

Wprowadzenie

Celem Zestawu Narzędzi jest wyposażenie firm w praktyczny instrument służący do budowy własnego programu przestrzegania prawa konkurencji . Zestaw Narzędzi uzupełnia zatem zalecenia i opracowania organów ochrony konkurencji, koncentrując się na praktycznych krokach, które należy podjąć w celu wdrożenia w firmie kultury przestrzegania prawa (kultura compliance).

Program jest efektem pracy specjalistów z dziedziny prawa konkurencji i ich ścisłej współpracy przy opracowywaniu wewnętrznych programów przestrzegania prawa konkurencji w małych i dużych firmach na całym świecie. Zestaw Narzędzi nie analizuje przepisów w poszczególnych krajach, lecz proponuje takie podejście do przestrzegania prawa, z którego można korzystać we wszystkich krajach, niezależnie od stopnia rozwoju prawa konkurencji. Mamy nadzieję, że pomoże on wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od branży czy wielkości, przy wprowadzaniu programu przestrzegania prawa konkurencji w sposób dostosowany do ich potrzeb, potencjalnego ryzyka oraz zasobów.