ICC Document & publication

ICC Consolidated Code of Advertising and Marketing 2011(Serbian version)

Konsolidovani Kodeks MTK o oglašavanju i marketinškoj komunikaciji: Prvi ICC Kodeks o oglašavanju bio je objavljen 1937. godine da bi obezbedio globalno prihvaćen okvir za odgovornu kreativnost i komunikaciju.

Prvi ICC Kodeks o oglašavanju bio je objavljen 1937. godine da bi obezbedio globalno prihvaćen okvir za odgovornu kreativnost i komunikaciju.

Taj opšti Kodeks redovno je ažuriran od tada i dodati su mu odvojeni kodeksi o promovisanju prodaje, pokroviteljstvu, direktnom marketingu, elektronskim medijima i ekološkom oglašavanju, kao i o istraživanju tržišta i direktnoj prodaji. Detaljnije informacije o svemu tome pružaju smernice i okvirna tumačenja.

Za poduhvat osme revizije svog Kodeksa o oglašavanju, ICC je donela dve značajne odluke u pogledu svoje politike: prvo, odlučeno je da se konsoliduje najveći deo postojećih ICC kodeksa o marketingu i oglašavanju u samo jedan, lako dostupan dokument; drugo, primena opštih odredbi Kodeksa je proširena i osim oglašavanja uključuje i druge oblike marketinške komunikacije.2 Novi konsolidovani Kodeks sledi ustanovljenu ICC tradiciju promovisanja visokih etičkih standarda u marketinškoj komunikaciji posredstvom relevantnih i dobro sprovodjenih samoregulativnih kodeksa, osmišljenih da dopune postojeće okvire nacionalnog i meñunarodnog zakona. ICC očekuje da će osobe koje vode poslove poštovati i prihvatiti Kodeks kako po obliku, tako i po sadržaju.

Nezavisni sistemi samoregulative uspešno primenjuju ICC Kodeks tokom poslednjih sedamdeset godina. Odgovarajuća primena kodeksa o oglašavanju i marketinškoj komunikaciji priznata je i prihvaćena na svim velikim tržištima3 kao najbolja privredna praksa i kao priznato sredstvo kojim se obezbeñuje dodatna zaštita potrošača. Samoregulativa je pouzdan i proveren sistem koji dobro služi odgovornom poslovanju i donosi koristi potrošačima širom sveta.

Radna grupa za reviziju kodeksa ICC Komisije za marketing i oglašavanje redovno će preispitivati odredbe Kodeksa da bi one svakako nastavile da odražavaju najnovije razvojne tokove u tehnologiji, marketinškoj praksi i društvu.

Share This

The International Chamber of Commerce has launched Incoterms® 2020, an update of the renowned regulations that define the responsibilities of buyers and sellers operating in the international trade system.

Sign up to our news alerts today to receive the latest news and information about the Incoterms® rules.