Marketing & advertising

ICC Consolidated Code of Advertising and Marketing 2011(Dutch version)

  • 11 November 2016

Geconsolideerde ICC Code (Reclame- en marketingcommunicatiepraktijken): De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) heeft de unieke positie om inzichtrijke informatie te verschaffen over marketing en reclame over heel de wereld.

De Internationale Kamer van Koophandel (ICC) heeft de unieke positie om inzichtrijke informatie te verschaffen over marketing en reclame over heel de wereld.

Als de wereldorganisatie van de ondernemingen waarvan duizenden bedrijven uit alle sectoren en uit alle hoeken van de wereld lid zijn, is de ICC al een belangrijke regelgever op het vlak van marketing en reclame sinds 1937, toen de eerste ICC-Code voor reclame verscheen.

De ICC-Code vormt al jaren de basis en leidraad voor zelfregulerende organisaties over de hele wereld. Die zelfregulerende systemen hebben vertrouwen opgebouwd bij de consument door hem te verzekeren van eerlijke, wettelijke, fatsoenlijke en oprechte reclame en een snelle en eenvoudige rechtzetting bij overtredingen. De Code biedt bedrijven en de maatschappij ethische richtlijnen die een level playing field creëren en de nood aan wettelijke of regelgevende beperkingen minimaliseren. Omdat de praktijken en technologieën zich voortdurend ontwikkelen, heeft de ICC het toepassingsgebied van de Code herzien en uitgebreid om het nut en de relevantie ervan te waarborgen.

We geloven dat deze herziening van de geconsolideerde ICC-Code voor reclame en marketingcommunicatie het consumentenvertrouwen verder zal versterken en ervoor zal zorgen dat de rol van zelfregulering over de hele wereld aanvaard blijft.