Arbitration

2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Romanian version)

  • 6 August 2019

2017 Arbitration Rules and 2014 Mediation Rules (Romanian version)

Prezentele Reguli de arbitraj sunt cele adoptate în 2012, după cum au fost modificate în 2017. Acestea au intrat în vigoare la data de 1 martie 2017. Regulile de Mediere, în vigoare din 2014, reflectă practica modernă și stabilesc parametri clari pentru desfășurarea procedurii în același timp recunoscând și menținând nevoia de flexibilitate.

Go directly to:

This version corresponds to the 2017 Arbitration Rules. The Arbitration Rules currently in force date of 1 January 2021 and are available in English only. The translations are in course. 2014 Mediation Rules are still in force.

Prezenta broșură cuprinde două proceduri distincte, dar complementare, de soluționare a litigiilor, puse la dispoziție de Camera de Comerț Internațională (CCI).

Arbitrajul în baza Regulilor de Arbitraj CCI este o procedură formală prin care se ajunge la o hotărâre cu caracter obligatoriu, adoptată de un tribunal arbitral neutru, care poate fi pusă în executare atât conform legislației naționale privind arbitrajul, cât și conform tratatelor internaționale, cum ar fi Convenția de la New York din 1958. Medierea în baza Regulilor de Mediere CCI este o procedură flexibilă, având ca scop obținerea unei înțelegeri negociate cu ajutorul unui mediator neutru. Cele două seturi de Reguli sunt publicate împreună în prezenta broșură, pentru a răspundere cererii în creștere privind o abordare integrată a tehnicilor de soluționare a disputelor.

Fiecare set de Reguli definește un cadru instituțional structurat, menit să asigure transparență, eficiență și echitate în cadrul procesului de soluționare a disputelor, în același timp permițând părților să opteze pentru diverse aspecte ale procedurii. Arbitrajul este administrat de Curtea internațională de arbitraj (International Court of Arbitration), iar medierea de Centrul Internațional pentru Soluționarea Alternativă a Litigiilor (International Centre for ADR). Acestea sunt singurele instituții care dețin autoritatea de a administra proceduri în baza Regulilor aferente, permițând astfel părților să beneficieze de experiența, expertiza și profesionalismul unui lider internațional în furnizarea serviciilor pentru soluționarea disputelor.

Redactată de specialiști în soluționarea disputelor și utilizatori reprezentând o gamă variată de tradiții juridice, culturi și profesii, prezentele Reguli oferă un cadru modern pentru desfășurarea procedurilor și răspund necesităților actuale privind comerțul internațional. În același timp, acestea rămân fidele etosului și caracteristicilor esențiale ale soluționării disputelor în cadrul CCI și, în special, caracterului universal de utilizare în orice parte a lumii, în proceduri desfășurate în orice limbă și supuse oricărei legislații.

Arbitraj

Prezentele Reguli de arbitraj sunt cele adoptate în 2012, după cum au fost modificate în 2017. Acestea au intrat în vigoare la data de 1 martie 2017.

Cel mai semnificativ dintre amendamentele din 2017 este introducerea unei proceduri accelerate, care pune la dispoziție un arbitraj rapid, cu un nivel redus de onorarii. Această procedură este aplicabilă în mod automat în cauzele a căror sumă disputată nu depășește 2 milioane US$, cu excepția cazului în care părțile convin în sens contrar. Procedura se va aplica doar în cazul convențiilor arbitrale încheiate după data de 1 martie 2017.

Una dintre caracteristicile importante ale Regulilor privind Procedura Accelerată este aceea că se poate numi un arbitru unic de către Curtea CCI, chiar și atunci când convenția arbitrală prevede în alt mod.

Procedura accelerată este disponibilă, de asemenea, ca opțiune în cauzele cu o valoare mai mare și va reprezenta un răspuns adecvat îngrijorărilor exprimate de utilizatori cu privire la durata și costurile arbitrajului.

Pentru a spori eficiența arbitrajelor CCI, termenul limită pentru stabilirea actului de misiune a fost redus de la două luni la o lună, iar în cadrul procedurii accelerate nu există act de misiune.

Conform Regulilor 2017, arbitrajele CCI vor deveni și mai transparente, deoarece Curtea va furniza acum motivarea în cazul unei game ample de hotărâri importante, în cazul în care se solicită de către una dintre părți. Articolul 11(4) a fost modificat în acest sens.

Mediere

Regulile de Mediere, în vigoare din 2014, reflectă practica modernă și stabilesc parametri clari pentru desfășurarea procedurii în același timp recunoscând și menținând nevoia de flexibilitate. La fel ca și Regulile de Soluționare Alternativă a Litigiilor pe care le înlocuiesc, acestea pot fi utilizate pentru desfășurarea altor proceduri sau combinații de proceduri care, în mod similar, sunt destinate soluționării disputelor pe cale amiabilă, cum ar fi concilierea sau evaluarea neutră.

Părțile care doresc să recurgă la arbitraj, mediere CCI sau ambele proceduri, sunt încurajate să includă o clauză corespunzătoare de soluționare a disputelor în contractele respective. În acest scop, fiecare set de Reguli este urmat de clauze model, împreună cu îndrumări privind utilizarea acestora și modul în care pot fi ajustate în funcție de necesități și situații particulare. Clauzele recomandate includ atât clauze structurate pe mai multe etape, care oferă o combinație de tehnici, cât și clauze care prevăd o singură tehnică.

Atât Regulile, cât și clauzele model sunt disponibile pentru a fi utilizate de părți, indiferent dacă acestea sunt sau nu membri ai CCI. Pentru facilitarea utilizarii, acestea au fost traduse în câteva limbi și pot fi descărcate de pe website-ul CCI.