Marketing & advertising

ICC Consolidated Code of Advertising and Marketing 2011(Serbian version)

  • 11 November 2016

Konsolidovani Kodeks MTK o oglašavanju i marketinškoj komunikaciji: Prvi ICC Kodeks o oglašavanju bio je objavljen 1937. godine da bi obezbedio globalno prihvaćen okvir za odgovornu kreativnost i komunikaciju.

Prvi ICC Kodeks o oglašavanju bio je objavljen 1937. godine da bi obezbedio globalno prihvaćen okvir za odgovornu kreativnost i komunikaciju.

Taj opšti Kodeks redovno je ažuriran od tada i dodati su mu odvojeni kodeksi o promovisanju prodaje, pokroviteljstvu, direktnom marketingu, elektronskim medijima i ekološkom oglašavanju, kao i o istraživanju tržišta i direktnoj prodaji. Detaljnije informacije o svemu tome pružaju smernice i okvirna tumačenja.

Za poduhvat osme revizije svog Kodeksa o oglašavanju, ICC je donela dve značajne odluke u pogledu svoje politike: prvo, odlučeno je da se konsoliduje najveći deo postojećih ICC kodeksa o marketingu i oglašavanju u samo jedan, lako dostupan dokument; drugo, primena opštih odredbi Kodeksa je proširena i osim oglašavanja uključuje i druge oblike marketinške komunikacije.2 Novi konsolidovani Kodeks sledi ustanovljenu ICC tradiciju promovisanja visokih etičkih standarda u marketinškoj komunikaciji posredstvom relevantnih i dobro sprovodjenih samoregulativnih kodeksa, osmišljenih da dopune postojeće okvire nacionalnog i meñunarodnog zakona. ICC očekuje da će osobe koje vode poslove poštovati i prihvatiti Kodeks kako po obliku, tako i po sadržaju.

Nezavisni sistemi samoregulative uspešno primenjuju ICC Kodeks tokom poslednjih sedamdeset godina. Odgovarajuća primena kodeksa o oglašavanju i marketinškoj komunikaciji priznata je i prihvaćena na svim velikim tržištima3 kao najbolja privredna praksa i kao priznato sredstvo kojim se obezbeñuje dodatna zaštita potrošača. Samoregulativa je pouzdan i proveren sistem koji dobro služi odgovornom poslovanju i donosi koristi potrošačima širom sveta.

Radna grupa za reviziju kodeksa ICC Komisije za marketing i oglašavanje redovno će preispitivati odredbe Kodeksa da bi one svakako nastavile da odražavaju najnovije razvojne tokove u tehnologiji, marketinškoj praksi i društvu.