ICC Rules on Combating Corruption – Turkish

  • 11 November 2016
ICC policy statement old

The ICC Rules on Combating Corruption constitute the cornerstone of ICC's anti-corruption work, serving both as a tool for self-regulation by business and as a roadmap for governments in their efforts to fight extortion and bribery.

ICC Yolsuzlukla Mücadele Kuralları

Giriş

Bu ICC Kuralları, bir işletmeye geçerli ulusal mevzuat ve başlıca uluslararası yasal belgeleri temel alarak, bir kendi kendini düzenleme yöntemi sunmak üzere tasarlanmıştır. Bu Kuralların Kuruluşlar tarafından özgür iradeyle kabul edilmesi, Kuruluşlar ve kamu kurumları arasındaki veya Kuruluşların kendileri arasındaki ticari işlemlerde yüksek doğruluk standartlarının gelişmesini sağlayacaktır. Bu Kurallar, Kuruluşların kendi yasal yükümlülüklerine ve uluslararası düzeydeki çok sayıda yolsuzlukla mücadele girişimine uymalarına yardımcı olmakta önemli bir rol oynar. Aynı zamanda irtikap veya rüşvete teşvik girişimlerine karşı koymak için uygun bir dayanak oluşturur.

Ana Hatlar

ICC Yolsuzlukla Mücadele Kuralları 2011 baskısı, üç bölümden oluşmaktadır:
• Bölüm I, uygun Kuralları belirtir;
• Bölüm II, Kuruluşların Kurallara uyumu desteklemek için yürürlüğe getirmeleri gereken politikaları açıklar;
• Bölüm III, bir etkili kurumsal uyum programının önerilen öğelerini listeler.