ICC Document & publication

Suggested ICC Mediation clauses (Polish version)

Strony zamierzające skorzystać z Regulaminu Mediacji ICC powinny wybrać jedną z poniższych klauzul, ktore obejmują rożne sytuacje i potrzeby.

Strony mogą swobodnie dostosować wybraną klauzulę do konkretnych okoliczności. Na przykład, mogą określić technikę rozwiązania sporu inną niż mediacja. Mogą także określić język i miejsce przeprowadzenia mediacji i/lub prawo mające zastosowanie do oceny meritum sprawy.

Wskazowki zawarte pod każdą z klauzul mają za zadanie pomoc stronom w wyborze klauzuli, ktora

najbardziej odpowiada ich potrzebom.

Zawsze należy zachować ostrożność, aby uniknąć ryzyka niejednoznaczności w opracowywaniu klauzuli. Niejasne sformułowania powodują niepewność i opoźnienie oraz mogą utrudniać lub nawet narazić na szwank proces rozwiązania sporu.

Przy inkorporowaniu jednej z wyżej wymienionych klauzul do umow, stronom zaleca się uwzględnienie wszelkich czynnikow, ktore mogą mieć wpływ na ich wykonalność w ramach obowiązującego prawa.

  • Klauzula A: Fakultatywne stosowanie Regulaminu Mediacji ICC
  • Klauzula B: Obowiązek rozważenia Regulaminu Mediacji ICC
  • Klauzula C: Obowiązek przedłożenia sporu do rozwiązania zgodnie z Regulaminem Mediacji ICC z pozwoleniem na równolegle występujący arbitraż
  • Klauzula D: Obowiązek przedłożenia sporu do rozwiązania zgodnie z Regulaminem Mediacji ICC z następującym ewentualnie arbitrażem
  • Wybrane kwestie dotyczące Przepisów o arbitrze doraźnym
Share This

The International Chamber of Commerce has launched Incoterms® 2020, an update of the renowned regulations that define the responsibilities of buyers and sellers operating in the international trade system.

Sign up to our news alerts today to receive the latest news and information about the Incoterms® rules.