ICC Document & publication

Suggested ICC Mediation clauses (Czech version)

Strany, ktere hodlaji vest řizeni dle Mediačnich pravidel ICC, by měly zvažit vyběr jedne z niže uvedenych doložek, ktere pokryvaji různe situace a potřeby.

Strany si mohou vybranou doložku upravit dle konkretnich okolnosti. Napřiklad lze bliže specifikovat použiti jinych způsobů urovnani sporu než je mediace. Dale je možne stanovit jazyk a misto mediačniho anebo rozhodčiho řizeni.

Poznamky uvedene niže pod každou doložkou slouži stranam k usnadněni vyběru nejvhodnějši doložky podle jejich specifickych požadavků.

V každem připadě je potřeba se vyvarovat nejednoznačnosti při připravě zněni doložky. Nejasne zněni způsobuje nejistotu a prodleni a může zpozdit či dokonce ohrozit samotny proces řešeni sporu.

Stranam se doporučuje, aby při použiti kterekoliv z uvedenych doložek ve smlouvach, vzaly v uvahu

veškere okolnosti, ktere mohou ovlivnit jejich vykonatelnost podle použitelneho prava.

  • Doložka A: Možnost užiti Mediačnich Pravidel ICC
  • Doložka B: Povinnost zvažit Mediačni pravidla ICC
  • Doložka C: Povinnost předložit spor k řešeni podle Mediačnich pravidel ICC s možnosti souběžneho rozhodčiho řizeni, je-li požadovano
  • Doložka D: Povinnost předložit spor k řešeni podle Mediačnich pravidel ICC s naslednym rozhodčim řizenim, je-li požadovano
  • Specificke otazky tykajici se Ustanoveni o Rozhodci pro nalehave připady
Share This

The International Chamber of Commerce has launched Incoterms® 2020, an update of the renowned regulations that define the responsibilities of buyers and sellers operating in the international trade system.

Sign up to our news alerts today to receive the latest news and information about the Incoterms® rules.