ICC Antitrust Compliance Toolkit

ICC Antitrust Compliance Toolkit – Polish

Designed by business for business, the ICC Antitrust Compliance Toolkit provides practical antitrust tools for SMEs and larger companies wishing to build or reinforce a robust compliance programme.

ZESTAW NARZĘDZI ICC DO TWORZENIA PROGRAMÓW PRZESTRZEGANIA PRAWA KONKURENCJI

The Polish translation of the ICC Antitrust Compliance Toolkit was launched on 9 June 2015 by ICC Poland and can be downloaded free of charge below.

Wprowadzenie

Celem Zestawu Narzędzi jest wyposażenie firm w praktyczny instrument służący do budowy własnego programu przestrzegania prawa konkurencji . Zestaw Narzędzi uzupełnia zatem zalecenia i opracowania organów ochrony konkurencji, koncentrując się na praktycznych krokach, które należy podjąć w celu wdrożenia w firmie kultury przestrzegania prawa (kultura compliance).

Program jest efektem pracy specjalistów z dziedziny prawa konkurencji i ich ścisłej współpracy przy opracowywaniu wewnętrznych programów przestrzegania prawa konkurencji w małych i dużych firmach na całym świecie. Zestaw Narzędzi nie analizuje przepisów w poszczególnych krajach, lecz proponuje takie podejście do przestrzegania prawa, z którego można korzystać we wszystkich krajach, niezależnie od stopnia rozwoju prawa konkurencji. Mamy nadzieję, że pomoże on wszystkim przedsiębiorcom, niezależnie od branży czy wielkości, przy wprowadzaniu programu przestrzegania prawa konkurencji w sposób dostosowany do ich potrzeb, potencjalnego ryzyka oraz zasobów.

Share This

The International Chamber of Commerce has launched Incoterms® 2020, an update of the renowned regulations that define the responsibilities of buyers and sellers operating in the international trade system.

Sign up to our news alerts today to receive the latest news and information about the Incoterms® rules.