Arbitration

Suggested ICC Mediation clauses (Ukrainian version)

  • 20 February 2018

Suggested ICC Mediation clauses (Ukrainian version)

Parties wishing to use proceedings under the ICC Mediation Rules should consider choosing one of the clauses below, which cover different situations and needs.

Go directly to:

Сторонам, які бажають застосувати процедуру вирішення спорів згідно з Медіаційним Регламентом ICC, слід розглянути можливість вибору одного з нижченаведених застережень, які відповідають різним ситуаціям та потребам. Сторони можуть вільно адаптувати обране застереження до своїх конкретних обставин. Наприклад, вони можуть обрати інший спосіб мирного врегулювання, аніж медіація. Крім цього, вони можуть визначити мову та місце проведення процедури медіації та/або арбітражу.
Коментарі, викладені після кожного застереження, мають на меті допомогти сторонам вибрати те застереження, яке найкраще відповідає їхнім конкретним вимогам.
У будь-якому випадку, застереження має завжди складатися уважно для уникнення будь-якого ризику двозначності. Нечітке формулювання призводить до невизначеності та затримки і може перешкодити або навіть поставити під загрозу процес вирішення спору.
При включенні будь-якого із цих застережень до своїх договорів ми радимо сторонам брати до уваги будь-які фактори, що можуть вплинути на можливість їх виконання відповідно до застосовного права.