Mediation

Suggested ICC Mediation clauses (Turkish version)

  • 10 December 2019

Suggested ICC Mediation clauses (Turkish version)

ICC Arabuluculuk Kuralları uyarınca bir süreç başlatmak isteyen taraflar, farklı durumları ve ihtiyaçları kapsayan aşağıda önerilen şartlardan birisini seçebilirler.

Go directly to:

Taraflar seçmiş oldukları şartı aralarındaki münhasır durumlara uyarlamakta serbesttir. Örneğin, arabuluculuk dışında bir uyuşmazlık çözüm yöntemi belirleyebilirler. Dahası, arabuluculuk ve/veya tahkim usulünün dili ve yerini belirleyebilirler.
Her bir şartın altında yer alan açıklamalar taraflara kendi özel gerekliliklerine en uygun maddeyi seçmekte yardımcı olmayı amaçlamaktadır.
Her halükarda, şartı kaleme alınırken her türlü belirsizlik riskine karşı dikkat gösterilmelidir. Belirsizlik uyuşmazlık çözüm sürecinde tereddüde ve gecikmeye, aksamaya ve dahası sürecin tehlikeye düşmesine sebep olabilir.
Taraflar, aşağıdaki şartlardan herhangi birini sözleşmelerine yazarken, uygulanacak hukuk kapsamında maddenin icrasını etkileyebilecek tüm etmenleri göz önünde bulundurmalıdır.

Şart A: ICC Arabuluculuk Kurallarını Kullanma Opsiyonu

Şart B: ICC Arabuluculuk Kurallarını Değerlendirme Yükümlülüğü

Şart C: Gerektiğinde Paralel Tahkim Yargılamasına İzin Verilmek Suretiyle Uyuşmazlığın ICC Arabuluculuk Kuralları Uyarınca Çözülmeye Çalışılması Yükümlülüğü

Şart D: Gerektiğinde Tahkim İle Tamamlanması Suretiyle, Uyuşmazlığın ICC Arabuluculuk Kuralları Uyarınca Çözülmeye Çalışılması

Acil Durum Hakemi Hükümlerine İlişkin Özel Hususlar