Mediation

Suggested ICC Mediation clauses (Romanian version)

  • 10 December 2019

Suggested ICC Mediation clauses (Romanian version)

Părțile care doresc să utilizeze procedura în baza Regulilor de mediere CCI trebuie să considerare alegerea uneia dintre clauzele de mai jos, care acoperă diferite situații și necesități.

Go directly to:

Părțile au libertatea de a adapta clauza aleasă la circumstanțele particulare ale acestora. De exemplu, acestea pot stipula utilizarea unei proceduri de soluționare a litigiului diferită decât medierea. În plus, Părțile pot prevedea limba și locul oricărei proceduri de mediere și / sau arbitraj.
Notele referitoare la fiecare clauză sunt destinate să ajute părțile în selecționarea clauzei care răspunde cel mai bine cerințelor lor specifice.
În cazul redactării clauzei, părțile trebuie să fie întotdeauna atente să evite orice ambiguitate. Formulările neclare conduc la incertitudine și întârziere și pot împiedica sau chiar compromite procesul de soluționare a litigiului.
În cazul încorporării oricărei dintre aceste clauze în contractele lor, părțile sunt sfătuite să ia în considerare orice factor care ar putea afecta caracterul executoriu al clauzei conform dreptului aplicabil.

Clauza A: Opțiunea de a utiliza Regulile de mediere CCI

Clauza B: Obligația de a lua în considerare Regulile de mediere CCI

Clauza C: Obligația de a supune litigiul la Regulile de mediere CCI, permițând în paralel procedura de arbitraj, dacă este necesar

Clauza D: Obligația de a supune litigiul Regulilor de mediere CCI, urmată de arbitraj, dacă este necesar

Aspecte specifice referitoare la Regulile privind arbitrul de urgență