Arbitration

Suggested ICC Mediation clauses (Polish version)

  • 16 May 2017

Suggested ICC Mediation clauses (Polish version)

Strony zamierzające skorzystać z Regulaminu Mediacji ICC powinny wybrać jedną z poniższych klauzul, ktore obejmują rożne sytuacje i potrzeby.

Go directly to:

Strony mogą swobodnie dostosować wybraną klauzulę do konkretnych okoliczności. Na przykład, mogą określić technikę rozwiązania sporu inną niż mediacja. Mogą także określić język i miejsce przeprowadzenia mediacji i/lub prawo mające zastosowanie do oceny meritum sprawy.

Wskazowki zawarte pod każdą z klauzul mają za zadanie pomoc stronom w wyborze klauzuli, ktora

najbardziej odpowiada ich potrzebom.

Zawsze należy zachować ostrożność, aby uniknąć ryzyka niejednoznaczności w opracowywaniu klauzuli. Niejasne sformułowania powodują niepewność i opoźnienie oraz mogą utrudniać lub nawet narazić na szwank proces rozwiązania sporu.

Przy inkorporowaniu jednej z wyżej wymienionych klauzul do umow, stronom zaleca się uwzględnienie wszelkich czynnikow, ktore mogą mieć wpływ na ich wykonalność w ramach obowiązującego prawa.

  • Klauzula A: Fakultatywne stosowanie Regulaminu Mediacji ICC
  • Klauzula B: Obowiązek rozważenia Regulaminu Mediacji ICC
  • Klauzula C: Obowiązek przedłożenia sporu do rozwiązania zgodnie z Regulaminem Mediacji ICC z pozwoleniem na równolegle występujący arbitraż
  • Klauzula D: Obowiązek przedłożenia sporu do rozwiązania zgodnie z Regulaminem Mediacji ICC z następującym ewentualnie arbitrażem
  • Wybrane kwestie dotyczące Przepisów o arbitrze doraźnym