Arbitration

Suggested ICC Mediation Clause (Ukrainian version)

  • 28 December 2016

АРБІТРАЖНІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ICC

Сторонам, які бажають зробити посилання в договорі на арбітраж ICC, рекомендується використовувати стандартне застереження, викладене нижче.

Стандартне арбітражне застереження ICC

Усі спори, що виникають із цього договору або у зв’язку з ним, мають бути остаточно врегулювані згідно з Арбітражним регламентом Міжнародної торгової палати одним або кількома арбітрами, призначеними відповідно до зазначеного Регламенту.
Сторони можуть змінити застереження відповідно до своїх конкретних обставин. Наприклад, вони можуть обумовити кількість арбітрів, з урахуванням того, що Арбітражний регламент ICC містить презумпцію, що діятиме одноособовий арбітр. Окрім цього, для них може бути доцільним визначити місце та мову арбітражу та право, що застосовується до суті спору. Арбітражний регламент ICC не обмежує сторін у вільному виборі місця та мови арбітражу та права, що застосовується до суті спору.

Змінюючи застереження, необхідно ретельно уникати будь-якого ризику двозначності. Нечітке формулювання в застереженні призведе до невизначеності та затримки і може перешкодити або навіть поставити під загрозу процес вирішення спору.

Сторонам слід також брати до уваги будь-які фактори, що можуть вплинути на можливість виконання застереження відповідно до права, що застосовується. Такі фактори включають будь-які обов’язкові вимоги, що діють у місці арбітражу та в місці чи місцях, де очікується виконання рішення.