Arbitration

Standard ICC Arbitration Clauses (Turkish version)

  • 10 December 2019

Standard ICC Arbitration Clauses (Turkish version)

TURSözleşmelerinde ICC tahkimine yer vermek isteyen tarafların aşağıdaki örnek şartı kullanmaları tavsiye edilir.

Go directly to:

Örnek ICC Tahkim Şartı
İşbu sözleşmeden veya işbu sözleşmeye bağlı olarak çıkabilecek her türlü uyuşmazlık Milletlerarası Ticaret Odası Tahkim Kuralları’na göre, bahsi geçen Kurallar’a uygun olarak bir veya daha fazla hakem atanmak suretiyle nihai olarak çözümlenecektir.

Taraflar, şartı kendi özel koşullarına göre uyarlamakta özgürdür. Örnek olarak; ICC Tahkim Kuralları’nın tek hakem lehine bir karine içerdiği göz önünde tutularak, taraflar hakem sayısını belirlemek isteyebilirler. Ek olarak, tahkim yeri ve dilini ve esasa uygulanacak hukuku belirlemek isteyebilirler. ICC Tahkim Kuralları tarafların tahkim yeri ve dili veya sözleşmeye uygulanacak olan hukuk seçimi serbestisi konusunda kısıtlama getirmez.
Şartı uyarlarken, belirsizlik riskini önlemek için özen gösterilmelidir. Şart içinde açık olmayan ifadeler, şüphe ve gecikmeye sebep olabilir ve uyuşmazlık çözüm sürecini aksatabilir, hatta bozabilir.
Taraflar aynı zamanda uygulanacak hukuk açısından şartın tenfiz edilebilirliğini etkileyecek her türlü etkeni de göz önünde bulundurmalıdır. Bunlar, tahkim yerinde ve tenfiz edilmesi beklenen yer veya yerlerde olabilecek emredici şartları da içermektedir.